Gezocht: liefhebber van cijfertjes

Vrijdag 6 mei zullen we onze nieuwe penningmeester verwelkomen, maar...

...we zijn nog steeds op zoek naar iemand die SIVZ in het alg en de penningmeester in het bijzonder, wil ondersteunen bij het uitvoeren van alle boekhoudkundige taken. Ben jij handig met cijfers en wil je iets van je tijd aan SIVZ geven,  mail dan de secretaris!

Onder de administratieve / boekhoudkundige taken verstaan we het onderhouden van de digitale boekhouding van SIVZ. Hierbij valt te denken aan factureren, verwerken van bankmutaties en opvoeren van vergoedingen. Voor de boekhouding hopen we een betrokken persoon vanuit de vereniging zelf te vinden of iemand die de vereniging een warm hart toedraagt. Mogelijk kunnen ook twee personen deze taak delen. Indien we geen vrijwilliger kunnen vinden op korte termijn, dan zullen we tijdelijk of voor langere periode, de boekhouding moeten uitbesteden. Helaas zijn hieraan dan wel kosten verbonden en je zult ongetwijfeld begrijpen dat wij het maken van (hoge) kosten liever willen voorkomen.

 

Nieuws Overzicht