In memoriam Theo Baarends

Theo Baarends 1940-2022

Met het overlijden van ons erelid Theo Baarends op donderdag 16 juni 2022 verliest de Zeister sportgemeenschap een zeer markant persoon. Theo is zeer lange tijd het gezicht van het Zeister schaatsgebeuren geweest zowel voor onze vereniging SIVZ als voor de ijsbaan Blikkenburg. Hij was hiervoor soms letterlijk dag en nacht in touw.

Lange tijd, vanaf de hernieuwde opening van de ijsbaan Blikkenburg in de winter van 1995/96 was hij DE ijsmeester.

Zonder Theo geen ijs met veelal doorwerken tot in de nachtelijke uurtjes.

Voor SIVZ is hij in de de jaren zeventig 10 jaar penningmeester geweest. Vervolgens ging hij zich bekwamen in het trainersvak, begon als trainer van de wedstrijdjeugd, later de toergroep op woensdagavond.

Vanaf 2000 werd hij als opvolger van ons andere erelid Wim Majoor, het bepalende gezicht van de bostraining op zondagochtend. Hij heeft dat tot 2014 gedaan.

Voor al zijn verdiensten voor onze vereniging werd hij dat jaar tot erelid benoemd.

Ook was hij de grote spil van de diverse fietsgroepen die vanuit SIVZ zijn ontstaan. Deze groepen zijn ook nu nog steeds actief. Veelal fietste hij zelf mee of zwaaide de groepen uit. Jarenlang was huize Baarends aan de Vestdijklaan de verzamelplaats.

Niet onvermeld mag blijven dat hij ruim 25 jaar op dinsdagmiddag op de Vechtsebanen een trainingsgroep leidde , groep Theo, die hoewel niet gebonden was aan SIVZ wel vanuit leden van onze vereniging werd geïnitieerd. Het afsluitende jaarlijkse uitstapje naar Thialf begin maart werd lange tijd door Theo georganiseerd.

Iedereen op de Vechtsebanen kende Theo.

Bij huize Baarends was je altijd welkom of je nu kwam om je racefiets te laten repareren, je schaatsen te laten slijpen, of gezelschap te vinden, Theo zat nooit verlegen om een praatje of, als je zin had, een goed glas wijn. Wie heeft niet zijn beroemde wijnkelder, zelf gebouwd, bewonderd?

Theo meldde zich in 1961 aan bij de trainingsgroep van Jelle de Ruiter. Toen de groep van de Ruiter in 1968 opging in SVZ (vanaf2012 SIVZ) ging Theo uiteraard mee. De doelstelling van de groep van Jelle was o.a. om goed voorbereid aan de start te staan van de Tocht der Tochten. Hij stond 3x aan de start van de Elfstedentocht maar haalde tot zijn verdriet maar 2x de finish (1985 en 1986). Net als zeer velen werd hij in 1963 na 120 km bij Harlingen van het ijs gehaald.

Maar zijn grootste sportieve prestaties behaalde hij op de fiets. Liefst 42x!!! reed hij op Tweede Pinksterdag de Elfstedentocht op de fiets uit. Zeer waarschijnlijk zal dat record van Theo in Zeist voor eeuwig in de boeken blijven staan.

Theo Baarends was en blijft voor Zeist een “monument”.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd.


Zeist, 19-06-22, Wil Brakkee

Nieuws Overzicht