Geen seizoenswissel vanwege het coronavirus

Beste leden,

Wat een abrupt einde aan ons schaatsseizoen: geen laatste les of training vandaag, geen G-schaatsen en wedstrijden morgen, geen Jumbo IJscup en bostraining zondag. Het is even niet anders, we hopen voor alles dat jullie in goede gezondheid zijn en blijven. 

Voor dit moment even twee mededelingen:

  • Ook de seizoenswissel op zaterdag 28 maart moeten we helaas annuleren. Tot eind maart mogen er geen trainingen of bijeenkomsten door sportverenigingen worden georganiseerd. Zodra er meer duidelijkheid is over de periode na 31 maart, informeren we jullie hoe je de huurkleding kunt inleveren en wat een alternatieve datum wordt voor alle feestelijke uitreikingen van diploma’s, certificaten en bekers.

  • Het is op dit moment ook onduidelijk hoe de start van het inlineskate seizoen eruit gaat zien vanaf 1 april. We verwachten niet dat we dan al met ons reguliere lessen en trainingen kunnen starten. Jullie ontvangen komende week verder bericht over het programma waarvoor je je kunt opgeven, en over de alternatieven om het seizoen te starten. Dit zal per trainings- of lesgroep op maat worden georganiseerd. We stellen de inschrijving op dit moment nog even uit.

We hopen jullie spoedig allen weer in goede gezondheid te mogen begroeten!

Hartelijke groeten,

Anneke Schreel
Voorzitter SIVZ

Nieuws Overzicht