Terugblik op Bostraining seizoen 2020-2021

Misschien niet gebruikelijk wil ik een kort verslag schrijven van een wonderlijk en grillig verloop van de bostraining van SIVZ op zondagochtend in Coronatijd. Dit zal ongetwijfeld ook gelden voor de geplande ijsstrainingen van SIVZ.

Al sinds de oprichting van SIVZ in 1968 wordt er in de wintermaanden op zondag in het Zeisterbos getraind met als doel conditie, mobiliteit, stabiliteit, kracht en coördinatie ter bevordering en verbetering van de schaatstechniek. Deden er in het begin alle SIVZ leden mee, geleidelijk aan is dat aantal geslonken tot een 25-tal veelal oudere leden, onderverdeeld in een groep die een intensieve training volgt en Nordic Walking trainingsgroep. De trainingen echter konden altijd ongehinderd doorgaan weer of geen weer. Ruimte zat in het bos. De weinige wandelaars of andere sporters in het bos vormen nooit enige hinder.

Dit jaar zijn wij geconfronteerd met de beperkingen van de Coronamaatregelen, een krankzinnige toename van het aantal wandelaars en beperkte loopruimte in het bos door afsluitingen van diverse gebieden. Ook hadden wij geen toegang tot onze verzamelplaats bij de binnenruimte van Het Binnenbos waardoor er na afloop ook geen mogelijkheid was de training af te sluiten met de traditionele koffie. Hierdoor zijn er tot eind december 7 trainingen volledig uitgevallen en was de training vanaf de volledige lockdown in december in het bos helemaal niet meer mogelijk.

Vanaf begin januari zijn wij uitgeweken naar onze eigen locatie op Blikkenburg. Stefan Rüdiger gaf ons deze hint. Voordeel van Blikkenburg was dat wij daar gebruik konden maken van de oefenmaterialen van de vereniging. Het accent verschoof daardoor van looptraining naar meer kracht- en circuittraining.

Na de korte vorstperiode, Stichting IJsbaan Blikkenburg had de baan 2 zondagen nodig, moesten wij noodgedwongen nog een aanpassing doen. Omdat toen Blik&Burger vanaf 10 uur in de ochtend het koffie to go-loket opende zijn wij om drukte van het toestromende Blik&Burger publiek te ontlopen voor het eerst in de historie uitgeweken naar het zeer vroege tijdstip van 8 uur in de ochtend.

Door de geldende Coronamaatregelen zijn er vanaf het begin leden weggebleven met name bij de Nordic Walking groep. Gemiddeld zijn er in deze groep hooguit 6 mensen aanwezig geweest. De groep is wel altijd in het Zeister bos blijven trainen.

Bij de groep die de intensieve trainingen heeft gevolgd hebben gemiddeld per keer 11 mensen met een maximum van 16 hieraan deelgenomen. Deze trainingen zijn geleid door Klaske Siegersma (7x) en door Wil Brakkee(14x). Beiden hebben aangegeven volgend seizoen de trainingen weer te willen leiden.

De bostraining begint in het nieuwe seizoen na de zomervakantie op zondag 18 september, hopelijk weer vanuit het Binnenbos inclusief koffie na afloop.

Verslaggeving door Wil Brakkee (Bostraining groep)

 

Nieuws Overzicht