Algemene leden vergadering SIVZ

Eenmaal per jaar rond juni is er een algemene leden vergadering. Deze vergadering is toegankelijk voor alle (ouders van de) leden van Schaats en Inlineskate Vereniging Zeist  en wordt gehouden in ons clubgebouw op Blikkenburg. Ook donateurs zijn welkom op de algemene ledenvergadering, echter hebben ze geen stemrecht.

Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste dingen van het afgelopen jaar besproken. Ook is er aandacht voor het financiële resultaat van het afgelopen jaar. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt en deze zijn beschikbaar in Mijn Club, het besloten deel van de website voor leden.