ALV 2020

De huidige versoepeling van de maatregelen maakt het mogelijk om de algemene ledenvergadering door te laten gaan op dinsdag 16 juni 2020 om 20.00 uur op Blikkenburg. In verband met de maatregelen vergaderen we buiten op voldoende afstand van elkaar en zijn maximaal 30 personen welkom op locatie.

Mocht je niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn, dan kun je online deelnemen aan de vergadering.

Deze bijzondere manier van vergaderen vraagt een zorgvuldige voorbereiding. We vragen jullie vooraf via de website in te schrijven, voor zowel online deelname als op locatie: . Wij zorgen ervoor dat iedereen ruim bijtijds over de agenda en alle stukken beschikt, zodat vragen ook voorafgaand kunnen worden ingediend. Uiteraard hoor je ook tijdig over de wijze waarop je online deel kan nemen. Een gezellige afsluiting met een borrel zit er helaas dit keer niet in, dat hopen we in het najaar goed te kunnen maken.