G-schaatsen

Het G-schaatsen is voor kinderen van ca. 6 tot 16 jaar met een (lichte) verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of een autisme-spectrumstoornis die graag willen leren schaatsen of hun techniek verder verbeteren, maar niet tot hun recht komen in een reguliere, drukkere groep. Ook kinderen met een visuele beperking kunnen meedoen.

De kinderen worden ingedeeld naar niveau en leeftijd in groepjes van max. 4 kinderen per trainer. Naast de trainers hebben we extra begeleiders op het ijs beschikbaar voor ondersteuning.

Ben je ouder of jonger en wil je meedoen, neem contact op, dan kijken we of het past.