Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenv.
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
SIVZeist/KNSBCategorie*
KNSB nummer
Licentienummer
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik SIVZ om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met
bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Handtekening (ouder/verzorger van) nieuw lid*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
SIVZ is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het schaatsen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club
zou(den) willen en kunnen betekenen.
 
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Jeugdskaten
Bestuur
Sponsorzaken
Jeugdbegeleiding
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen
van de statuten van SIVZ
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden
die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking