Jeugdschaatsen

Schaatsen bij een vereniging is leuk!

Kinderen van 5 t/m 12 jaar leren schaatsen en werken aan hun techniek en behendigheid. Plezier en gezelligheid zijn erg belangrijk, maar ook een programma dat erop gericht is, dat de kinderen ook technisch beter worden. We zijn er trots op dat naast de volwassen trainers, ook de rijders van de jeugdwedstrijdgroep een grote rol spelen bij het lesgeven. Deze jeugdrijders kunnen niet alleen goed schaatsen, maar staan ook qua leeftijd dicht bij de kinderen. We streven ernaar dat alle trainers ook een diploma halen.

Beginners schaatsen bij SIVZ op combinoren, dus noren met vaste hoge schoenen. We zien dat kinderen op deze manier veel sneller een goede techniek aanleren en veel meer plezier hebben, dan wanneer ze op easy-gliders of met zachte schoenen starten. Er zijn schaatswinkesl waar je deze combinoren ook kan huren. Gevorderde kinderen gaan over naar lagere schoenen, dit gaat altijd in overleg met de trainer. Je schaatsjas huur je van de vereniging. Hier past dan een blauwe schaatsbroek bij. Helm en handschoenen zijn verplicht.