Schaatsen Jeugd 5-12

Jeugdschaatsen

Kinderen van 5 t/m 12 jaar leren schaatsen en werken aan hun techniek en behendigheid. Plezier en gezelligheid is erg belangrijk, maar ook een programma dat erop gericht is, dat de kinderen ook technisch beter worden. We zijn er trots op dat naast de volwassen trainers, ook de rijders van de jeugdwedstrijdgroep een grote rol spelen bij het lesgeven. Deze jeugdrijders kunnen niet alleen goed schaatsen, maar staan ook qua leeftijd dicht bij de kinderen. We streven ernaar dat alle trainers ook een diploma halen.

Beginners schaatsen bij SIVZ op combinoren, dus noren met vaste hoge schoenen. We zien dat kinderen op deze manier veel sneller een goede techniek aanleren en veel meer plezier hebben, dan wanneer ze op easy-gliders of met zachte schoenen starten. Er zijn schaatswinkesl waar je deze combinoren ook kan huren. Gevorderde kinderen gaan over naar lagere schoenen, dit gaat altijd in overleg met de trainer. Jeugdleden krijgen een Blauw-Geel schaatsjack in bruikleen. Helm, Helmcap en handschoenen zijn verplicht.

Shorttrack schaatsklas

Met shorttrack schaatsklas boeken jeugdschaatsers snel veel vooruitgang in behendigheid en bochtentechniek, onderdelen waar je ook op de langebaan erg veel aan hebt. We werken hier samen met SVU Shorttrack, dus als lid van SIVZ kan je je aanmelden via onze site. Er zijn ook oudere (jeugd)rijders die blijven shorttracken, maar die moeten dan wel lid worden van SVU.

Diploma schaatsen

In maart sluiten we op traditionele wijze het schaatsseizoen af met het diplomaschaatsen