Vertrouwenspersoon

SIVZ vindt het belangrijk om een zo veilig mogelijk sportklimaat te creëren. Onderdeel daarvan is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon voor de sporters en hun directe omgeving zoals ouders, begeleiders, trainers, coaches en teamgenoten. 

Het bestuur vindt het wenselijk dat de contactpersoon om kan gaan met jeugd, ervaring heeft met het omgaan met emoties in conflictsituaties en bij voorkeur kennis heeft van regelgeving en procedures. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, heeft SIVZ gekozen voor een externe vertrouwenscontactpersoon die niet verbonden is met de vereniging. 

Sinds februari 2019 is Saskia van Os bereid gevonden om deze functie te vervullen. Saskia is werkzaam in Utrecht als advocaat erfrecht en zij is nalatenschapsmediator. Zij woont in Zeist, haar kinderen zaten hier op school en maakten gebruik van de sportfaciliteiten die Zeist biedt. Het bestuur verwacht, met de benoeming van een onafhankelijk persoon als Saskia, op een positieve manier verder te bouwen aan een prettig en veilig klimaat binnen onze vereniging.

Bij de vertrouwenspersoon kan je terecht voor onderwerpen van vertrouwelijke aard waar je niet met een trainer of of een bestuurslid over wil of kan praten of wanneer je hier onvoldoende gehoor vindt. Je kan hierbij denken aan zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling. Of je nu slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenst gedrag of hiervan getuige bent, de vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat jij niet weet. 

Saskia is direct te bereiken op telefoon of mail.:

06 23084335
Saskia.vanos@rietmrs.nl

 

Downloads: